Det kommer ny lov om forbud mot utgivelse av nye aviser og lignende uten tillatelse. Loven omfatter også medlemsblader for foreninger. Senere blir loven utvidet til å omfatte alle trykte skrifter. (11.02.1942)