Det blir slutt på varmtvannet i leiligheter som har sentraloppvarming etter at brenselsmyndighetene har gitt forbud mot å bruke fast brensel til oppvarming av vann. Bare sykehus er unntatt fra regelen. (11.02.1942)