Forsyningsmyndighetene bestemmer at det skal utdeles en kafferasjon på 200 gram til fiskere i Lofoten og på Vestlandet. Dermed vil størsteparten av restlageret av kaffe i landet bli oppbrukt. I Svolvær får fiskere som leverer et visst minstekvantum skrei en ekstrarasjon av tysk tobakk. (17.01.1942)