En motstandsgruppe i Bergen ved navn Theta-gruppen får informasjon om at Tirpitz befinner seg i Åsenfjorden. Gruppen rigger opp radiosenderen sin hos Dahms Elektriske i Strandgaten 18, for å gi beskjed til eksiregjeringen. På grunn av dårlige atmosfæriske forhold og strømrasjonering tar det noen dager før de lykkes å sende melding til London. (17.01.1942)