Politiet har arrestert en mann som har tatt opp bestillinger av ved som ikke har blitt levert. Mannen har tatt forskuddsbetalinger på til sammen 5000 kroner. (20.11.1941)

Rådet (Milorgs Råd) får telegram fra eksilregjeringen etter Forsvarsrådets møte i London. Herved blir Milorg anerkjent som en del av det norske forsvaret. Det er Jacob Schive og Johan Holst som på vegne av Milorg har overbevist eksilregjeringen, med god støtte fra fungerende sjef i Forsvarsdepartementet, Oscar Torp.

(20.11.1941)

46 000 kilo sildemel forsvinner fra et lager i Østre Aker. Tyvene har falsk nøkkel og tømmer lageret i fullt dagslys. Over 60 impliserte personer, de fleste for ulovlig kjøp av rasjonerte varer. (20.11.1941)

Fem mann omkommer etter å ha drukket frysevæske i en anleggsbrakke ved Hallingskeid. En liknende hendelse skjer i Øvre Årdal, hvor 40 personer drikker noe som er en blanding av tresprit og blåsyre. Åtte unge menn dør i løpet av to-tre dager, og mange blir sendt til sykehus og får mén for livet. (19.11.1941)

I Kirkenes går hirden til aksjon mot en kjøpmann som de mener holder unna viktige matvarer fra omsetningen. I kjelleren finner de store mengder kjøtt, fiskehermetikk, smør, kaffe, sjokolade m.m. I selve butikken er hyllene tomme. Hirden forlanger at butikken stenges. Saken blir etterforsket av prispolitiet og kjøpmannen dømmes til 30 dagers betinget fengsel og 500 kroner i bot. (19.11.1941)

Alle potetprodusenter med bruk på minst fem dekar blir pålagt å gi opplysninger om sine beholdninger. Troms og Finnmark er unntatt. Samtidig blir det foretatt telling av eksisterende beholdninger og antatt behov for spisepoteter i landets byer og mange landdistrikter. (19.11.1941)

Det norske patruljefartøyet Horten har blitt angrepet av et tysk fly utenfor Færøyene. Flyet slipper syv bomber uten å treffe, men maskingeværilden fra flyet gjør adskillig skade. Én av besetningsmedlemmene blir så skremt at han hopper over bord og drukner. (19.11.1941)

Ny forordning fra Terboven: Formueinndragelse kan gjennomføres fra personer eller foreninger med tyskfiendtlig eller riksfiendtlig aktivitet. Inndratt formue anses som oppløst. (19.11.1941)

En difteri-epidemi sprer seg til flere distrikter på Østlandet og Sørlandet. Helsemyndighetene påbyr vaksinasjon av barn i folkeskolen i Oslo og flere andre steder. (18.11.1941)

DS Thode Fagerlund av Tønsberg går ned utenfor kysten av Sør-Afrika etter en eksplosjon. Besetningen rekker å gå i båtene og kommer til land i god behold. Trolig er det en fransk ubåt som har torpedert båten. (17.11.1941)

MK Erkna, som ble rekvirert av den tyske marine for å føre ferskfisk mellom Trondheim og Nord-Norge, blir stjålet fra Hatlø verksted i Ulstein. Det er motstandsbevegelsen som står for overtakelsen og sender Erkna til Shetland med 60 personer om bord. Dette er den største gruppen som drar fra Norge til Shetland på ett enkelt skip under krigen. Fartøyet skal få flere turer til og fra norskekysten med Shetlandsgjengen. (17.11.1941)

President Roosevelt spiser lunsj med kronprinsesse Märtha i Det hvite hus, etterfulgt av en privatvisning av den nye Disney-filmen «Dumbo». (15.11.1941)

Kommissarisk minister Gulbrand Lunde holder tale på torget i Trondheim, en tale han kaller «Nasjonal kulturtime i Trondheim»:

(14.11.1941)

Store deler av Norges Kommunistiske Partis ledelse har blitt arrestert og fengslet de siste ukene, i det tyskerne kaller Kommunistsaken, senere Den første kommunistsaken. Bakgrunnen er jobben Henry Rinnan har utført under dekknavnet «Fiskvik». Han har infiltrert ei venstreorientert motstandsgruppe, noe som fører til arrestasjonen av 50-60 personer. 38 av de arresterte blir sittende fengslet til krigens slutt. (14.11.1941)

Avdelingen Norwegian Independent Company No.1, Kompani Linge, blir flyttet fra Fawley Court i Sør-England til eiendommene Druimintoul Lodge, Glenmore Lodge og Forest Lodge nær Aviemore i det skotske høylandet, et landskap som gir større muligheter for realistisk trening. Betegnelsen for disse eiendommene er «STS 26» (Special Training Schools i regi av SOE). Bildet viser hovedkvarteret Druimintoul Lodge i 2019. (Foto: Stig Rune Pedersen, CC BY-SA 3.0) (14.11.1941)

Quisling er på besøk i Trondheim. Partitopper i NS gjør «norsk hilsen» under besøket. Fra venstre: Yngvar Martens og Willy Klevenberg (begge i Hird-uniform), Torbjørn Eggen (i sivil), John Thronsen (med filthatt), Gulbrand Lunde (i ministeruniform), Frederik Prytz (bak, med sløyfe) og Quisling. (14.11.1941)

Studentene på Universitetet i Oslo går til streik som en reaksjon på at studentutvalgene har blitt nazifisert. Før klokken 12 er alle lesesaler, unntatt medisinstudentenes, tomme. Streiken er bebudet en varighet på én dag, men mange holder seg borte fra universitetet i ettertid også. Det er delte meninger blant studentene om streiken skal fortsette, og de får ulike råd når de henvender seg til uoffisielle motstandsledere som Gunnar Jahn, Eivind Berggrav og Ferdinand Schjelderup. De fleste mener likevel at de tyske represaliene på en studentstreik vil bli enda verre enn under unntakstilstanden i september og at streiken dermed bør avblåses. (14.11.1941)

Det er undertegnet en kontrakt om salg av 50.000 sølvrevskinn til Tyskland. Verdien er 9,25 millioner kroner. (13.11.1941)