Fem mann omkommer etter å ha drukket frysevæske i en anleggsbrakke ved Hallingskeid. En liknende hendelse skjer i Øvre Årdal, hvor 40 personer drikker noe som er en blanding av tresprit og blåsyre. Åtte unge menn dør i løpet av to-tre dager, og mange blir sendt til sykehus og får mén for livet. (19.11.1941)

I Kirkenes går hirden til aksjon mot en kjøpmann som de mener holder unna viktige matvarer fra omsetningen. I kjelleren finner de store mengder kjøtt, fiskehermetikk, smør, kaffe, sjokolade m.m. I selve butikken er hyllene tomme. Hirden forlanger at butikken stenges. Saken blir etterforsket av prispolitiet og kjøpmannen dømmes til 30 dagers betinget fengsel og 500 kroner i bot. (19.11.1941)

Alle potetprodusenter med bruk på minst fem dekar blir pålagt å gi opplysninger om sine beholdninger. Troms og Finnmark er unntatt. Samtidig blir det foretatt telling av eksisterende beholdninger og antatt behov for spisepoteter i landets byer og mange landdistrikter. (19.11.1941)

Det norske patruljefartøyet Horten har blitt angrepet av et tysk fly utenfor Færøyene. Flyet slipper syv bomber uten å treffe, men maskingeværilden fra flyet gjør adskillig skade. Én av besetningsmedlemmene blir så skremt at han hopper over bord og drukner. (19.11.1941)

Ny forordning fra Terboven: Formueinndragelse kan gjennomføres fra personer eller foreninger med tyskfiendtlig eller riksfiendtlig aktivitet. Inndratt formue anses som oppløst. (19.11.1941)