Det er undertegnet en kontrakt om salg av 50.000 sølvrevskinn til Tyskland. Verdien er 9,25 millioner kroner. (13.11.1941)

Etter Hitlers ordre om at sovjetiske krigsfanger skal brukes som arbeidskraft i den tyske krigsøkonomien, har de første russiske krigsfangene kommet til Norge. Bildet er fra en fangeleir i Nord-Norge, hvor en ser tyske soldater betrakte med nysgjerrighet russiske fanger som inntar et sparsommelig måltid. (13.11.1941)

Foran en fullsatt aula på Universitetet i Oslo kunngjør minister Skancke at studentutvalgene framover skal oppnevnes, ikke velges. Man skal benytte folk som «forstår den vei Norge må gå», det vil si NS-studenter. Alle fakulteter får oppnevnt nye utvalg, bortsett fra det teologiske. Der er det visstnok for få NS-studenter til å fylle de foreskrevne fem plassene. Et par andre utvalg må av samme grunn slås sammen. Når Skancke overlater talerstolen til landslederen for NS’ studentfylking, reiser de fleste seg og forlater salen, med unntak av omtrent 75 NS-vennlige. Landslederen skisserer planer om et nytt studentersamfunn med obligatorisk medlemskap samt økonomisk støtte til NS-medlemmer og -sympatisører. (13.11.1941)

Brønnbåten MK Blia har forlist under et kraftig uvær, da den skulle frakte en gruppe flyktninger og kurerer til Shetland. 42 mennesker mistet livet i ulykken. Dette er det største enkelttapet av menneskeliv i Shetlandsgjengens virksomhet under hele krigen. Syv av de omkomne var tilknyttet Shetlandsgjengen, blant dem SIS-agentene Billy Forthum og Bernhard Haavardsholm, mens resten var norske sivile. Kapteinen om bord var Ingvald Karsten Lerøy (21) fra Lerøyna i Sund kommune, som også var medeier i båten. (13.11.1941)