Hirden i Vardø går til aksjon mot tobakkagenturene i forbindelse med forsyningsnemdas tobakksrasjonering. Det har lenge vært misnøye med tobakkskvotene. To av selgerne oppgir lagerbeholdningen på hirdens forespørsel. Den ene av de to har langt mer tobakk enn det han oppgir. Tobakk blir beslaglagt av hirden også ved tre andre utsalg. Th. Rønning nekter å utlevere sin tobakkbeholdning, og hirden må derfor bryte seg inn. Rønning kontakter advokat Walen for bistand. (04.11.1941)

MB Heland forlater Ålesund med blant andre Odd Bergset og lingeagentene Karl Johan Aarsæther og Åsmund Wisløff om bord. (04.11.1941)

Selv om det er staten som har samlet inn og konfiskert nordmenns radioer, forsikres ikke radioene av staten, melder Aftenposten:

(04.11.1941)