Departementet har sendt ut et rundskriv til prestene om nye retningslinjer for orgelspillet under gudstjenesten. Rundskrivet er i og for seg uskyldig, men biskopene klager på at brevet er sendt direkte til prestene uten å involvere dem først. Biskop Berggrav sender et brev til departementet der han på vegne av biskopene slår fast at i alle ting som vedrører gudstjenester, skal biskopene representere kirkens kjerne. «At biskopene i slike ting settes utenfor, virker forvirrende for prestene». Ekspedisjonssjef Sigmund Feyling i departementet bebuder deretter en fornyelse av bispeembeter og en begrensning av biskopenes myndighetsområde. Han skriver til Berggrav at departementet alene skal ha rett til å fastsette bestemmelser i kirken. (23.11.1941)