Omkring 10.000 sigaretter forsvinner under en forsendelse fra Langaards Tobakksfabrikk til Gjøvik. (15.11.1941)