For første gang holdes det husdyrtelling i Oslo, og oppgaver over alle som eier eller leier svin, sau, geit, høns, storfe eller hest må fylle ut et skjema som skal innsendes til myndighetene. De som ikke fyller ut skjemaet nøyaktig, blir truet med at de ikke vil få utlevert rasjoneringskort. (10.11.1941)

NSB henstiller til passasjerer som reiser med fjerntogene å ta med seg matpakke. På Bergensbanen må man sløyfe spisevogn på grunn av vanskelige trafikkforhold. På Sørlands- og Dovrebanen vil det fortsatt bli begrenset servering i spisevogn. (10.11.1941)

SS Strafgefangenenlager Falstad er i full drift fra og med i dag. Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD Drontheim, Gerhard Flesch, skal styre leiren med brutal hånd. I etableringsfasen skal fanger bli sperret inne der det er ledig plass i hovedbygningen. Skolehjemmet rommer flere typer verksteder, gymnastikksal, kontorer, spisesal, kjøkken og klasserom. Oppe på sovesalen er i alt 72 rom, som leirregimet fra nå av tar i bruk som fangeceller. (10.11.1941)