DS Bessheim av Oslo blir minesprengt og synker nesten helt inne ved Hammerfest havn. Minen er utlagt i havneinnløpet av en russisk ubåt. Tre av mannskapet omkommer. (21.11.1941)

Folk går bananas på dampskipskaien i Narvik når en kone stiller seg opp og selger melk, fløte og ryper i fleng, uten kortklipp og uten hensyn til rasjoneringsbestemmelsene. Hvor lenge herligheten varer, forteller ikke avisene noe om. (21.11.1941)

Det innføres særskilt rasjonering av ost. I tiden 10. desember 1941 til 10. desember 1942 kan det per person selges 150 gram gammelost eller annen ost med 10 prosent fettinnhold og derover, eventuelt 250 gram prim eller annen ost med under 10 prosent fettinnhold. (21.11.1941)