Hans Petter Kristensen, som ble arrestert 29. oktober fordi han hadde et engelsk flagg på kontoret i sitt vulkaniseringsverksted i Larvik, blir satt inn på Grini. Der blir han i omtrent fire måneder før han sendes til Sachsenhausen og dør der i august 1942. (28.11.1941)

Paul Hartmann, som kom til London i september som representant for motstandsbevegelsen Kretsen, blir utnevnt til ny finansminister i Nygaardsvolds regjering. (28.11.1941)

Allierte bombefly angriper lokalruteskipet MS Vindafjord av Stavanger i Skudefjorden. Skipet synker i løpet av sju minutter og 36 personer omkommer. 35 mennesker berges av rutebåten Marsteinen. (28.11.1941)