I Kirkenes går hirden til aksjon mot en kjøpmann som de mener holder unna viktige matvarer fra omsetningen. I kjelleren finner de store mengder kjøtt, fiskehermetikk, smør, kaffe, sjokolade m.m. I selve butikken er hyllene tomme. Hirden forlanger at butikken stenges. Saken blir etterforsket av prispolitiet og kjøpmannen dømmes til 30 dagers betinget fengsel og 500 kroner i bot. (19.11.1941)