Ny forordning fra Terboven: Formueinndragelse kan gjennomføres fra personer eller foreninger med tyskfiendtlig eller riksfiendtlig aktivitet. Inndratt formue anses som oppløst. (19.11.1941)