Rådet (Milorgs Råd) får telegram fra eksilregjeringen etter Forsvarsrådets møte i London. Herved blir Milorg anerkjent som en del av det norske forsvaret. Det er Jacob Schive og Johan Holst som på vegne av Milorg har overbevist eksilregjeringen, med god støtte fra fungerende sjef i Forsvarsdepartementet, Oscar Torp.

(20.11.1941)