Mangelen på skillemynt er stadig mer prekær. Situasjonen utvikler seg også til det verre når folk gir seg til å hamstre nikkel- og kobbermynter. Flere steder begynner forretningene å gi igjen fyrstikker eller frimerker i stedet for småpenger. I Skien, Ålesund og andre byer løser enkelte forretningsdrivende problemet ved at de utsteder tilgodelapper, til dels i samarbeid med lokale banker. Norges Bank gjør oppmerksom på at slike tilgodehavender ikke kan regnes som lovlig betalingsmiddel, så de påføres «Ikke omsettelig» eller «Må ikke omsettes». Det Nye Teater i Oslo produserer sine egne «huspenger»: 25-ører av papir. Sedlene har en forklarende tekst: «Det Nye Teater ber om unnskyldning for manglende vekslepenger. Denne tilgodelapp vil når som helst bli innløst i billettluken. Den kan også benyttes i teaterets restaurant eller ved kjøp av program». (03.11.1941)

NS-landbruksminister Thorstein Fretheim blir i et landsstyremøte valgt som leder av NS-styrte Norges Bondesamband. Det blir lagt planer for en tvangssammenslåing med Norsk Bonde- og Småbrukarlag, men Fretheim kommer til å jobbe for beskyttelse av jord- og skogbruksinteressene mot tyskerne og de mer radikale NS-kreftene. (03.11.1941)

Jens Christian Hauge er løslatt etter at han ble arrestert for «harselas med og motstand mot NS» i august. Han har vært leder ved Oslo Politikammers priskontor, men hans karriere i politiet i det okkuperte Norge er nå ødelagt. Nå begynner han å fundere på hvordan motstand kan gjøres og kommer raskt i kontakt med Knut Møyen hos Milorg. Hauge kommer til å bruke en fiktiv doktorgrad som skalkeskjul og blir en sterk bidragsyter i å gjennomføre linjen om at væpnet motstand skal innordnes eksilregjeringen og Forsvarets Overkommando. (03.11.1941)