En jurist og politifullmektig blir avsatt av myndighetene og blir av NS’ folkedomstol dømt til 100 dagers fengsel for å ha drevet propaganda for Kongehuset. (20.11.1941)

Politiet har arrestert en mann som har tatt opp bestillinger av ved som ikke har blitt levert. Mannen har tatt forskuddsbetalinger på til sammen 5000 kroner. (20.11.1941)

Rådet (Milorgs Råd) får telegram fra eksilregjeringen etter Forsvarsrådets møte i London. Herved blir Milorg anerkjent som en del av det norske forsvaret. Det er Jacob Schive og Johan Holst som på vegne av Milorg har overbevist eksilregjeringen, med god støtte fra fungerende sjef i Forsvarsdepartementet, Oscar Torp.

(20.11.1941)

46 000 kilo sildemel forsvinner fra et lager i Østre Aker. Tyvene har falsk nøkkel og tømmer lageret i fullt dagslys. Over 60 impliserte personer, de fleste for ulovlig kjøp av rasjonerte varer. (20.11.1941)