Det er holdt demonstrasjon i Ålesund etter dødsdommene og henrettelsene av Harald Torsvik og Karl Eriksen. Demonstrasjonen gikk ut på at folk holdt seg innendørs i en halvtime mellom klokken 14:00 og 14:30. (29.11.1941)

I en erklæring fra Terboven blir det opplyst at det fra nå av vil bli innført et arbeidskort hvoretter tildeling av forbruksvarer skal skje i henhold til arbeidsytelsen. Barn og vordende mødre skal sikres mat og klær. «De som av dovenskap, likegyldighet eller vrangvilje ikke gjør fullverdig arbeide, kan ikke få samme del i fordelingen av levnetsmidler som de der til enhver tid setter inn sin fulle arbeidskraft», heter det blant annet. Forsyningsdepartementet skal ha ansvaret for å gjennomføre denne «nye sosiale ordning». (29.11.1941)