Forsyningsnemda i Vardø opplyser at 1368 tobakkskort er utlevert til menn og 343 sigarettkort til kvinner. Mange søknader fra ikke-røykere er avslått. (12.11.1941)

Minister Scancke innkaller samtlige studentutvalg og alle «menige» studenter til et møte i Universitetets aula i morgen. Han skal komme med «en viktig meddelelse». De som unnlater å møte, risikerer å bli utvist fra Universitetet på livstid. (12.11.1941)

Rikskommissær Terboven gjør igjen, gjennom alle landets aviser, oppmerksom på at forsøk på å flykte til England vil bli straffet med døden ved tysk krigsrett. Tyskerne betrakter alle fluktforsøk «som virksomhet til fordel for en fiendtlig stat». (12.11.1941)