Lektor Ingvald Garbo fra Bergen blir dømt til døden og henrettet i Gravdal «for forsøk på å nedsette den tyske forsvarsmakts indre kraft», som det heter i kunngjøringen fra okkupasjonsmakten. Garbo har på egen hånd laget opprop og skrifter på tysk og sørget for å spre dem blant tyske soldater, blant annet ved å putte dem inn i biler tilhørende tyskerne. (22.11.1941)

Forsyningsmyndighetene overrasker forbrukerne med å utlyse en ekstrarasjon av kaffe til jul. 50 gram ekstra per person kan selges i tidsrommet 15.-28. desember. Alternativt kan man få 20 gram te. (22.11.1941)