Alle potetprodusenter med bruk på minst fem dekar blir pålagt å gi opplysninger om sine beholdninger. Troms og Finnmark er unntatt. Samtidig blir det foretatt telling av eksisterende beholdninger og antatt behov for spisepoteter i landets byer og mange landdistrikter. (19.11.1941)