Quisling er på besøk i Trondheim. Partitopper i NS gjør «norsk hilsen» under besøket. Fra venstre: Yngvar Martens og Willy Klevenberg (begge i Hird-uniform), Torbjørn Eggen (i sivil), John Thronsen (med filthatt), Gulbrand Lunde (i ministeruniform), Frederik Prytz (bak, med sløyfe) og Quisling. (14.11.1941)