Leif Andreas Larsen, «Shetlands-Larsen», har fått tilbud om å bli skipper på skøyta Arthur. I dag går hans første tur som kaptein. De skal levere våpen i Norge, et oppdrag som går uten problemer. På vei tilbake mot Shetland blir de møtt av det de kaller den verste stormen på 40 år. Uværet varer i fire dager, og ett av medlemmene om bord i Arthur blir skylt på havet. Så snart uværet roer seg, blir de angrepet av et tysk fly men når likevel tilbake til Shetland. (08.11.1941)

Kulturdepartementet nedlegger forbud mot å utgi bøker og skrifter i norsk oversettelse av utenlandske forfattere eller norske emigrantforfattere, med mindre departementet på forhånd har godkjent verket til utgivelse. Gulbrand Lunde motiverer dette blant annet med at man ønsker å beskytte norske forfattere mot «strømmen av mindreverdig utenlandsk litteratur». I praksis er hensikten å stenge uønskede forfattere ute. (08.11.1941)

Kirke- og undervisningsdepartmentet endrer reglene ved opptak til lærerskolene. Tidligere ble antall poeng ved tidligere eksamen lagt til grunn, men heretter skal rektor avgjøre hvem som fyller vilkårene for å være med på opptaksprøvene. Han skal så sende forslag til lærerskolerådet, som tar den endelige avgjørelse. Departementets hensikt er å få flere NS-lærere inn i skolen. (08.11.1941)

Britiske bombefly angriper skip på havna i Oslo. Tre fly blir skutt ned av tysk luftvern ved Gressholmen, Malmøykalven og i Lysakerfjorden. Ett av flyene faller ned i sjøen like ved Østbanen; en mann i en liten båt blir drept. Noen av flymannskapene tas til fange. (08.11.1941)