En tobakkshandler i Oslo dømmes til 200 kroner i bot og 25 kroner i saksomkostninger for å ha solgt tre pakker sigaretter til en kunde på betingelse av at denne skulle skaffe ham 500 gram meierismør. (24.11.1941)

Special Operations Executive (SOE) sender et notat til Oscar Torp med forslag om samarbeid. SOE har fått vite at den norske regjeringen har anerkjent Milorg som en del av det norske forsvaret, underlagt Hærens Overkommando. SOE har ansvaret for det som senere blir kalt Kompani Linge, og de opererer Shetlands-basen, men har lite kontakt med Milorg-styrker. SOE viser forståelse for at norske hjemmestyrker skal stå under norsk kommando, men understreker betydningen av en samordning. De foreslår opprettet en norsk-engelsk felleskomité, og forhandlinger om dette er planlagt før årsskiftet. (24.11.1941)