En del fiskefartøyer kan ved søknad til politi eller lensmann få beholde radiomottaker til å lytte på fiskerimeldinger. Søkerne må vedlegge skriftlig erklæring om ikke å lytte til britiske eller russiske kringkastingsstasjoner. (05.11.1941)

Det er innlevert omtrent 500 radiomottakere til en verdi av ca. 200.000 kroner i Vardø. Eierne må selv sørge for forsikring. (05.11.1941)

Hirden i Vardø går til aksjon mot tobakkagenturene i forbindelse med forsyningsnemdas tobakksrasjonering. Det har lenge vært misnøye med tobakkskvotene. To av selgerne oppgir lagerbeholdningen på hirdens forespørsel. Den ene av de to har langt mer tobakk enn det han oppgir. Tobakk blir beslaglagt av hirden også ved tre andre utsalg. Th. Rønning nekter å utlevere sin tobakkbeholdning, og hirden må derfor bryte seg inn. Rønning kontakter advokat Walen for bistand. (04.11.1941)

MB Heland forlater Ålesund med blant andre Odd Bergset og lingeagentene Karl Johan Aarsæther og Åsmund Wisløff om bord. (04.11.1941)

Selv om det er staten som har samlet inn og konfiskert nordmenns radioer, forsikres ikke radioene av staten, melder Aftenposten:

(04.11.1941)

Mangelen på skillemynt er stadig mer prekær. Situasjonen utvikler seg også til det verre når folk gir seg til å hamstre nikkel- og kobbermynter. Flere steder begynner forretningene å gi igjen fyrstikker eller frimerker i stedet for småpenger. I Skien, Ålesund og andre byer løser enkelte forretningsdrivende problemet ved at de utsteder tilgodelapper, til dels i samarbeid med lokale banker. Norges Bank gjør oppmerksom på at slike tilgodehavender ikke kan regnes som lovlig betalingsmiddel, så de påføres «Ikke omsettelig» eller «Må ikke omsettes». Det Nye Teater i Oslo produserer sine egne «huspenger»: 25-ører av papir. Sedlene har en forklarende tekst: «Det Nye Teater ber om unnskyldning for manglende vekslepenger. Denne tilgodelapp vil når som helst bli innløst i billettluken. Den kan også benyttes i teaterets restaurant eller ved kjøp av program». (03.11.1941)

NS-landbruksminister Thorstein Fretheim blir i et landsstyremøte valgt som leder av NS-styrte Norges Bondesamband. Det blir lagt planer for en tvangssammenslåing med Norsk Bonde- og Småbrukarlag, men Fretheim kommer til å jobbe for beskyttelse av jord- og skogbruksinteressene mot tyskerne og de mer radikale NS-kreftene. (03.11.1941)

Jens Christian Hauge er løslatt etter at han ble arrestert for «harselas med og motstand mot NS» i august. Han har vært leder ved Oslo Politikammers priskontor, men hans karriere i politiet i det okkuperte Norge er nå ødelagt. Nå begynner han å fundere på hvordan motstand kan gjøres og kommer raskt i kontakt med Knut Møyen hos Milorg. Hauge kommer til å bruke en fiktiv doktorgrad som skalkeskjul og blir en sterk bidragsyter i å gjennomføre linjen om at væpnet motstand skal innordnes eksilregjeringen og Forsvarets Overkommando. (03.11.1941)

En av Oslofergene legger til ved ei brygge på Håøya i Oslofjorden. De seks gruvearbeiderne fra Longyearbyen, som i sommer ble dømt for å kapre isbryteren DS Isbjørn i den hensikt å dra til alliert havn og verve seg til motstandskamp, blir én etter én ført fram til en massegrav hvor de blir skutt av tyske marinesoldater. Det er Karl Engen, Ernst Hekkelstrand, Sverre Helmersen, Bjarne Sevald Langseth, Johan Henry Olsen og Halvor Sverre Rødaas som blir drept. Den tyske militærpresten, Paul Kaiser, skriver i ettertid av hendelsen:

(02.11.1941)

En todagers hirdmønstring i Oslo kulminerer: Ca. kl. 12 marsjerer 3120 uniformerte hirdmenn på Karl Johans gate i en over fire kilometers marsjkolonne og inn på Universitetsplassen. Dette er første gang hirdmedlemmer fra hele landet samles til et felles arrangement. Hirdavdelingene blir inspisert og avlegger ed til Vidkun Quisling: «Jeg sverger dig, Vidkun Quisling, som Fører for det norske folk, å være tro og tapper, og lover dig ubrytelig lydighet inntil døden. Så sant hjelpe mig Gud». Mange ser på hirdmøtet med avsky og medlemmene som pøbler og landsforrædere. Bildet viser hirdsjef Oliver Cappelen Møystad med sine hirdmenn. (02.11.1941)

Johan Martin Birkeland dør av sjokk etter et flyangrep på Laksevåg mens han arbeider ved skipsbyggeriet. (01.11.1941)

Fra Ytre Lindøya utenfor Flekkerøya drar Kay Thorsen, Jan Stumph, Tormod Abrahamsen, Nils Havre og Sven Moe i denne 21 fots motorbåten og ankommer Lindisfarne på nordøstkysten av England fem dager etter. Det er bare fra Agderkysten at slike småbåter blir benyttet til flukt over Nordsjøen. Lenger nord er det større skøyter/kuttere som blir brukt. (01.11.1941)

I Oslo er det flere store hønsegårder midt i tykke byen. I Akersveien 4 er det en bestand på 50 høns, i Parkveien 39 er det 13. Husmødrene steller dem selv og synes ikke det er vanskelig å skaffe nok fôr. (01.11.1941)

Oslo Elektrisitetsverk bestemmer seg for å koble ut strømmen sonevis i en time hver natt for å spare på vannet i magasinene. Årsaken er at vannforbruket ikke er blitt så redusert som ønsket. (01.11.1941)