DS Thode Fagerlund av Tønsberg går ned utenfor kysten av Sør-Afrika etter en eksplosjon. Besetningen rekker å gå i båtene og kommer til land i god behold. Trolig er det en fransk ubåt som har torpedert båten. (17.11.1941)

MK Erkna, som ble rekvirert av den tyske marine for å føre ferskfisk mellom Trondheim og Nord-Norge, blir stjålet fra Hatlø verksted i Ulstein. Det er motstandsbevegelsen som står for overtakelsen og sender Erkna til Shetland med 60 personer om bord. Dette er den største gruppen som drar fra Norge til Shetland på ett enkelt skip under krigen. Fartøyet skal få flere turer til og fra norskekysten med Shetlandsgjengen. (17.11.1941)