De 45 tyske jentene fra Tyske jenters forbund (BDM) reiser tilbake til Tyskland. Mange norske og tyske venner har møtt opp på Østbanen for å si farvel, og et militærorkester spiller på perrongen til ære for jentene. (17.07.1941)