Milorgs henstilling av 10. juni, om å få en konstitusjonell rolle i motstandsarbeidet, får svar fra England. Saken har vært til hektisk behandling hos de militære myndigheter, også hos britene, som har den egentlige ledelse av de allierte krigsoperasjonene i Norge. Svaret kommer dermed ikke fra kongen, ei heller fra eksilregjeringen, men fra britene – og er skrevet på engelsk. Britene er lite begeistret for en «passiv holdning» fra Milorg-ledelsen, som ikke ønsker våpen og er sterkt imot sabotasjer på nåværende tidspunkt. Når det gjelder Milorgs ønske om et maktapparat for et innenlands styre i Norge med direkte ansvar overfor kongen, svarer britene:

(17.07.1941)