Tyske myndigheter kunngjør at kontakt med fagorganisasjonene skal overføres fra rikskommissariatets kontor til et Arbeidsdirektorat underlagt Sosialdepartementet. Dette skal behandle alle saker som angår arbeidstakeres og arbeidsgiveres organisasjoner. (14.07.1941)