Et persontog på Bergensbanen kjører forbi stoppsignal ved innkjøringen til Sandvika stasjon og inn på spor 3, hvor det støter mot et lokaltog. Lokomotivet og tre vogner sporer av og blir skadet. I lokaltoget blir vognene dels avsporet og dels trykket inn i hverandre. Skaden beløper seg til omtrent 56 000 kroner. En nazioffiser og NSB-tjenestemann samtaler etter sammenstøtet. Til venstre; ekstratog til Bergen. (14.07.1941)