En ny, populær form for byttehandel oppstår: Byfolk som kommer ut på landet får tilbud om egg, grønnsaker og bær mot å hjelpe til med luking. Dette ses på som en ulovlig omgåelse av rasjoneringsforskriftene. (12.07.1941)