Terboven innbyr deltakerne i den tysk-norske jenteleiren til et besøk i hans residens på Skaugum. Et stort antall tyske og norske æresgjester, blant dem Quisling, opplever i nærvær av rikskommissaren og tyske referenter fra Tyske jenters forbund en munter aften, der ungdommene fra de to landene bidrar med folkedans, folkeviser, sang og musikknumre. Til slutt overrekker Terboven en blomsterbukett til hver av de norske og tyske jenter. (12.07.1941)