Omsetningen av hvalkjøtt blir regulert. Hvalfangere kan bare levere til godkjente oppkjøpere, og halvparten av fangsten skal reserveres for hermetikkindustrien. Resten blir fordelt på byer og distrikter etter en bestemt fordelingsnøkkel. Oslo får 50 prosent, Bergen omtrent 25. (11.07.1941)