Terboven gir personlig beskjed til biskop Berggrav om at avskjedigelsen av de to biskopene og fem prestene tilbakekalles. Samtidig har biskopene møte i Oslo og gir i et brev til Terboven uttrykk for at en innsamling av kirkeklokkene vil gjøre sterkt inntrykk og ødelegge store kulturverdier. Saken verserer lenge mellom departementer og myndigheter, blant annet Riksantikvaren, og saken dør bort uten noen innsamling. Her er biskopene avbildet i løpet av møtevirksomheten. Fra venstre, biskopene Støren, Berggrav, Fleischer, Hille, Skagestad, Maroni og Krohn-Hansen. (11.07.1941)