Den tyske, armerte minesveiperen Jan Hubert synker ved innseilingen til Kristiansand etter kollisjon med det finske lasteskipet Aura i tykk tåke. Mannskapet reddes og plukkes opp av Aura. (08.07.1941)