Ny kjøtt- og fleskrasjonering i Oslo: «Vi får kjøpekort for kjøtt og flesk. Utdeles av Forsyningsnemnda og leveres til kjøpmannen. Strengere kontroll med produsentenes eget forbruk. Et husdyrregister skal opprettes». Salg av kjøtt, flesk og pølser kan bare foregå til faste kunder, og det kan ikke selges mer om gangen enn det som trengs til ett måltid. Det er nå kun tillatt å handle disse varene hos én forretning, og forbrukere som hittil har handlet i flere forretninger må framover holde seg til én. Denne rasjoneringen blir effektiv over hele landet til høsten. (08.07.1941)