Nasjonal Samlings Ungdomsfylking åpner den første norsk-tyske jenteleir på Nordseter ved Lillehammer. 45 norske NSUF-jenter/jentehirden har gjort i stand til gjester fra bevegelsen «Tyske jenters forbund» (BDM), en nasjonalsosialistisk masseorganisasjon for jenter mellom 14 og 18 år i Tyskland. Dr. Jutta Rüdiger, landsleder i BDM Tyskland, er gjest i noen dager og tas imot av Quisling. (07.07.1941)