Handelsdepartementet kunngjør at i henhold til Rikskommissariatets bestemmelse skal førere av fiskefartøy hjemmehørende i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark som skal fiske utenfor tremilsgrensen innen 31. juli ha skaffet seg fisketillatelse utstedt av Rikskommissariatet. I Finnmark fås den også ved henvendelse til fiskeoppsynet. (02.07.1941)