NS forbyr i en kunngjøring «enkeltaksjoner» fra medlemmenes side. Partiet vil gripe inn mot overtredelser, og vedkommende vil bli stilt til ansvar. (02.07.1941)