NS arrangerer stevne i Ski. Stevnet er behørig annonsert i lokalavisene, og det er satt opp egen buss fra Drøbak. Jentehirden fra Oslo marsjerer inn på torget, og lederen i NS’ kvinneorganisasjon Ragna Prag Magelsen taler blant annet om hvilke glimrende framtidsutsikter Norge har hvis man bare får utnyttet naturressursene til fulle. Hun oppfordrer de unge til å være med og bygge det nye Norges framtid. Olga Bjoner, kalt «Riksrøya» på folkemunne, taler om hvor stort og hellig morskallet er og at det er viktig at de unge får det rette synet på livet. Hun sier det hviler et stort ansvar på mødrene, som skal så de rette frøene i barnesinnet. Stevnet avsluttes med andakt av nazistpresten Johannes Andersen. Han er en svært ihuga nazist som fort kommer på kant med lokalbefolkningen. Kirkene i hans sogn blir stående bortimot tomme, og menighetsrådet nekter å samarbeide med ham. Han taler om at NS er en bevegelse som skal samle folket til en ny og lys framtid, samt også gi plass til store, åndelige verdier i alles liv. (Bildet er trolig fra stevnet denne datoen. Foto: Ski bibliotek.) (18.05.1941)