Roald Dahl har flydd oppdrag i fire uker etter slaget om Aten, men begynner å slite med forblindende hodeverk som nesten gjør han bevisstløs i lufta. Dette er trolig senskader fra nødlandingen hans i september. Han blir nå erklært tjenesteudyktig, tas ut av operativ tjeneste og sendes hjem til Storbritannia. Dahl har oppnådd løytnants rang og avslutter krigen med graden Wing Commander, tilsvarende oberstløytnant. Nå skal han jobbe som flyinstruktør i Royal Air Force. (18.05.1941)