Det sendes ut et nytt rundskriv til alle landets politimestre om at alle radioer i jødisk eie skal oppspores. Innsamlingen av radioer i jødisk eie begynte allerede i mai 1940. Aksjonen mot jødenes radioer er foreløpig først og fremst en prøveballong som tester samarbeidsviljen hos politiet, men spiller også en rolle i registreringen av jøder i Norge; det finnes ikke fra før et systematisk register. (12.05.1941)