Golfbanen på Bogstad, eid av Oslo Golfklubb, er gravd opp for å brukes til matauk, men også for å hindre tyskere i å bruke banen. En tysk offiser kontaktet klubben, ikke lenge etter invasjonen, for å høre om tyskere kunne bruke banen. Klubbstyret leide sporenstreks inn hest og plog og satte annonse i Aftenposten om at det nå skulle dyrkes poteter og kålrot der. Klubben vedtar til slutt at det bare er egne medlemmer som kan spille på banen, som følge av matauken. De ivrigste medlemmene spiller mellom potetene. (12.05.1941)