Kristen Branum, Knut Hansen og Knut Adler Sæthre blir dømt til døden i krigsrett i Bergen. En fjerde får fem års tukthus. Alle dømmes for å ha drevet en hemmelig radiosender “som sendte meldinger om den tyske forsvarsmakt”. I dommen heter det at følgene er at Bergens sivilbefolkning risikerer stor skade på liv og eiendom. Med dette legger krigsretten skylden på de dømte for eventuelle skader under allierte flyangrep. Det settes i gang en benådningsaksjon, og de tre dødsdømte får senere omgjort dommen til tukthus i Tyskland. (01.02.1941)