Himmlers ekstratog ankommer Otta stasjon. Her blir han møtt av en bilkortesje som frakter ham mot Dovre stasjon og den gamle kongsgården Tofte. Fra stasjonen spaserer følget over jordene opp til gården og blir møtt av vertskapet. Sammen med blant andre Jonas Lie blir han vist omkring på gården. Kaffe og rømmegrøt blir servert. På sitt Norgesbesøk ønsker Himmler å lete opp ur-germanernes vogge. (01.02.1941)