Fra i dag er det i byer med mer enn 10 000 innbyggere innført forbud for leger mot å bruke bilene sine. De respektive byers transportutvalg skal lage en ordning med legebilsentral, og i noen byer blir dette enkelte drosjers oppgave. Noen av drosjene skal stå til disposisjon døgnet rundt for leger, jordmødre og øyeblikkelig hjelp. (01.02.1941)