For andre gang på en uke bomber fly fra et britisk hangarskip sildeoljefabrikken ved Eggesbønes på Sunnmøre. Til tross for omfattende materielle ødeleggelser koster ingen av angrepene menneskeliv. Saken får diplomatisk etterspill: Det norske utenriksdepartementet i eksil sender britene en note der de påpeker at sildeoljefabrikker ikke står på listene over bombemål. Britene svarer med å karakterisere bombingen som «et administrativt uhell». (15.05.1944)