Osvald-gruppen utfører et likvidasjonsforsøk mot lensmann Arnold Kjærvik på Lunner. Forsøket mislykkes. (15.05.1944)