Det er knapphet på lommelyktbatterier. De skal helst gå til livsviktige virksomheter og til landbrukets strømløse distrikter, men det hender av og til at man får kjøpt et batteri. Det er Norsk Akkumulatorfabrikk som lager batteriene, omtrent én million av dem i året. (08.11.1943)